Sint-Janskerk

Foto: Harry Anders

De Sint-Janskerk of Grote Kerk in de Nederlandse stad Gouda is een grote kruiskerk in gotische stijl. De kerk is beroemd vooral vanwege de reeks gebrandschilderde glazen. Het kerkgebouw zelf heeft karakteristieke overkappingen en is het langste kerkgebouw in Nederland met 123 meter, buitenwerks. In hoofdzaak dateert de kerk uit de 15e en 16e eeuw, maar de historie van het gebouw gaat verder terug.
De Sint-Janskerk is gewijd aan Johannes de Doper, de schutspatroon van Gouda. De symbolische kleuren van deze heilige, rood en wit, zijn in het stadswapen terug te vinden. De kerk behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1990 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). (Bron: Wikipedia)

Website Sint-Jan:

https://www.sintjan.com/
1938
Zicht op de noordgevel 1910

Achter de Kerk

1965
Achter de kerk
De St. Janskerk met het uitproberen van de nieuwe brandspuit in 1910
Het Lazaruspoortje, achteringang van het Catharina Gasthuis.
In 1939 werd het Lazaruspoortje aan het Nonnenwater afgebroken maar de onderdelen bleven bewaard en zijn in 1964 door Joop Blom en zijn broer Dirk, steen voor steen weder opgebouwd.
Het Lazaruspoortje Achter de Kerk bij het Museum. In de steigers (afbouw). publ. GC 28-04-1964
Het Lazaruspoortje en de steenhouwerij van Roodbol Achter de Kerk rond 1964
1940
1940
1940

Zicht op de kerk vanuit het zuidoosten 1910
Links de Jeruzalemkapel, in het midden het weeshuis, thans de bibliotheek, en rechts het Willem Vroesenhuis

Achter de Kerk 2003